UBND TP. Nha Trang thông báo

Chủ Nhật, 21/10/2018, 22:36 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Thu hồi đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để thực hiện dự án Mở mới đường QL1A đi cầu Bến Miễu đoạn qua QL1A đến Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động E23 tại xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


- Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Mở mới đường QL1A đi cầu Bến Miễu đoạn qua QL1A đến Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động E23 tại xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


- Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


- Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án: Khoảng 05ha.


- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Mở mới đường QL1A đi cầu Bến Miễu đoạn qua QL1A đến Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động E23 tại xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.
 

.

các thông tin tiện ích