UBND TP. Nha Trang thông báo

Thứ Hai, 05/11/2018, 22:08 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Thu hồi đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng để thực hiện dự án Xây dựng công trình Đường dây 220KV Nha Trang - Tháp Chàm, đoạn qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


-    Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Xây dựng công trình Đường dây 220KV Nha Trang - Tháp Chàm, đoạn qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


-    Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.


-    Diện tích thu hồi để thực hiện dự án: Khoảng 1.586,2m


-    Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền trên đất trong phạm vi Xây dựng công trình Đường dây 220KV Nha Trang - Tháp Chàm, đoạn qua xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.

 

.

các thông tin tiện ích