Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 28/11/2018, 22:29 [GMT+7]

UBND xã Vạn Hưng thông báo về việc xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Hùng, thường trú: Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, tỉnh Khánh Hòa và vợ là bà Đoàn Thị Tùng, thường trú: Thôn Xuân Tự 2, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa  đối với thửa đất số 1259, tờ bản đồ số 32, (Bản đồ địa chính xã Vạn Hưng),diện tích 404m2; Loại đất ONT: 70m2: CLN: 334m2; Số phát hành giấy chứng nhận QSDĐ AI 879037, số vào sổ H 00737. Qua lồng ghép bản đồ VN2000 với bản đồ địa chính xã Vạn Hưng nay là thửa đất số126 tờ bản đồ số 69, diện tích 405,8m2; Mục đích sử dụng đất ONT: 70m2; CLN: 335,8m2 do ông Nguyễn Văn Hùng và bà Đoàn Thị Tùng đang sử dụng.Có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ ông Võ Lang và vợ (chết). Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có ai tranh chấp khiếu nại, UBND xã Vạn Hưng sẽ tiến hành lập thủ tục hồ sơ đề nghị UBND huyện Vạn Ninh xem xét cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định.
 

.

các thông tin tiện ích