UBND TP Nha Trang công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Thứ Tư, 17/01/2018, 11:19 [GMT+7]

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TL 1/500

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VCN – PHƯỚC LONG II, PHƯỜNG PHƯỚC LONG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

 Quy mô sử dụng đất dự án 13,81ha, thuộc Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang.

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị VCN- Phước Long II được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

Cơ cấu sử dụng đất được phê duyệt:

STT

Loại đất

Đơn vị

Diện tích

 

Tỷ lệ

(%)

1

Đất ở (bao gồm đất nhà ở xã hội, đất tái định)

m2

61.597,8

44,58

2

Đất giáo dục

m2

2.618,7

1,90

3

Đất công viên – cây xanh

m2

5.953,2

4,31

4

Đất khác (phần đất giao thông hiện trạng xen kẹt trong dự án)

m2

195,50

0,14

5

Đất giao thông

m2

67.796,48

49,07

Tổng

m2

138.161,68

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                            

 

                                                                                

.

các thông tin tiện ích