Thông báo

Chủ Nhật, 10/12/2017, 22:02 [GMT+7]

THÔNG BÁO


V/v nộp hồ sơ kê khai và kiểm kê xác định khối lượng bồi thường giải tỏa đối với các thửa đất bị thu hồi không xác định chủ sử dụng (đất vắng chủ) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Long – Vĩnh Trường, phường Phước Long và phường Vĩnh Trường, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường thông báo:


Hiện nay Tổ công tác dự án Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường đã tiến hành thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất và  kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm.


Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất xin mời đến tại: UBND phường Phước Long, số 60 đường Phước Long; UBND phường Vĩnh Trường, số 48 đường Võ Thị Sáu hoặc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển LOCUS, số 29 NV 03 Khu đô thị mới Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang để kê khai và cung cấp toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan, đồng thời phối hợp với Tổ công tác kiểm kê, đo đạc xác định khối lượng bồi thường giải tỏa.


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2017.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai hồ sơ nhà đất và phối hợp kiểm kê thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường sẽ tiến hành các thủ tục kiểm kê đất vắng chủ và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.
 

.

các thông tin tiện ích