Công bố quy hoạch điều chỉnh cục bộ

Thứ Ba, 28/11/2017, 23:40 [GMT+7]

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG CÔNG BỐ  QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ TL 1/500

DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ NÔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Quy mô sử dụng đất dự án 2,24ha, thuộc xã Vĩnh Hiệp – Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc – Vĩnh Hiệp, thành phố Nha trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 09/10/2017.

Cơ cấu sử dụng đất được phê duyệt:

 

STT

Loại đất

Đơn vị

Diện tích

 

Tỷ lệ

(%)

A

Đất đơn vị ở

m2

12.005,60

53,60

A1

Đất xây dựng nhà ở

m2

12.005,60

53,60

B

Đất ngoài đơn vị ở

m2

10.394,40

46,40

B1

Đất công trình chợ, thương mại

m2

1.192,00

5,32

B2

Đất giao thông, đô thị

m2

8.627,40

38,52

B3

Đất khác (đất thừa giáp đường giao thông)

m2

575,00

2,57

Tổng

m2

22.400,00

100,00

 

 

 

              

                                                                                      

                                                                                 

.

các thông tin tiện ích