Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 22/11/2017, 20:48 [GMT+7]

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 19/9/2017 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường sáp nhập vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.


-    Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.


-    Trụ sở chính: Số 13A Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


2.    Các tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đề nghị liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để đăng ký phối hợp xem xét và giải quyết.


Thời hạn đến hết 31/12/2017.
 

.

các thông tin tiện ích