11:12, 19/12/2021

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo chào hàng cạnh tranh

I. Yêu cầu chung


- Tên gói thầu: In bản tin Thông tin nội bộ năm 2022.


- Phương thức giao hàng: Giao hàng tại Văn phòng Tỉnh ủy - số 06 Trần Hưng Đạo - Nha Trang - Khánh Hòa.


II. Yêu cầu về kỹ thuật, quy cách và số lượng


1. In bản tin Thông tin nội bộ năm 2022.


2. Số lượng: 44.400 cuốn (3.700 cuốn/tháng).


3. Kích thước: 17cm x 24cm; ruột 32 trang, bìa 4 trang.


4. Loại giấy Ruột Fort 60gsm (in 01 màu). Bìa Couche 180gsm (in 04 màu).

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


I. Yêu cầu chung


- Tên gói thầu: In bản tin Thông tin nội bộ năm 2022.


- Phương thức giao hàng: Giao hàng tại Văn phòng Tỉnh ủy - số 06 Trần Hưng Đạo - Nha Trang - Khánh Hòa.


II. Yêu cầu về kỹ thuật, quy cách và số lượng


1. In bản tin Thông tin nội bộ năm 2022.


2. Số lượng: 44.400 cuốn (3.700 cuốn/tháng).


3. Kích thước: 17cm x 24cm; ruột 32 trang, bìa 4 trang.


4. Loại giấy Ruột Fort 60gsm (in 01 màu). Bìa Couche 180gsm (in 04 màu).


5. Giá chào hàng phải bao gồm thuế VAT. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.


6. Yêu cầu đối với đơn vị trúng thầu:


- Hỗ trợ thiết kế các trang bìa, dàn trang.


- Trình bày đẹp, rõ, sắc nét.


III. Thời gian nộp hồ sơ chào giá


Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 16/12/2021 đến 9 giờ ngày 20/12/2021. Hồ sơ chào giá được để trong phong bì niêm phong và gửi trực tiếp đến phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy.