11:12, 19/12/2021

Thông báo mời chào giá

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/noi-bo/thongbao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-den-am-tran-cho-khu-vuc-ga-dicach-ly-cang-hkqt-cam-ranh.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Sửa chữa thay thế đèn âm trần cho khu vực ga đi cách ly Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa thay thế đèn âm trần cho khu vực ga đi cách ly Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/noi-bo/thongbao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-den-am-tran-cho-khu-vuc-ga-dicach-ly-cang-hkqt-cam-ranh.


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ 00, ngày 23 tháng 12 năm 2021


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng. - Tel: 0985.855.893.


- Người liên hệ: Ông Phan Song Hòa


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.


- Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm.


- Có tối thiểu 02 hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt bóng đèn Led trên cao tại các sân bay tại Việt Nam, mỗi hợp đồng có giá trị hợp đồng trên 300 triệu đồng.


- Cung cấp báo cáo tài chính năm 2020.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.