Trung tâm Công báo Khánh Hòa thông báo mời chào hàng gói thầu: "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin"

Thứ Hai, 18/10/2021, 17:09 [GMT+7]
Trung tâm Công báo Khánh Hòa thông báo mời chào hàng gói thầu: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin”
 
Trung tâm Công báo Khánh Hòa  có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin thuộc hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Trang thông tin điện tử Công báo Khánh Hòa” với nội dung như sau:
 
1. Bên mời thầu: Trung tâm Công báo Khánh Hòa.
 
2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.
 
- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp bản báo giá).
 
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
3. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ ngày 19-10-2021 đến trước 14 giờ ngày 22-10-2021 (trong giờ hành chính).
 
4. Hạn cuối nộp Bản báo giá: 14 giờ, ngày 25-10-2021.
 
Địa điểm: Trung tâm Công báo Khánh Hòa - Số 01 Trần Phú, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 02583.562412 - 0914.176616 (Chị Trang).
 
 
.

các thông tin tiện ích