Thông báo mời chào giá

Chủ Nhật, 10/10/2021, 23:26 [GMT+7]

Thông báo mời chào giá

V/v: Trang bị cọc dây line cho Cảng HKQT Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Trang bị cọc dây line cho Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với hàng hóa: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-trang-bi-coc-day-line-cho-cang-hkqt-cam-ranh.


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian gửi hồ sơ báo giá: 9 h 00 ngày 14 tháng 05 năm 2021


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kế hoạch tài chính. Tel: 098.3735.799


- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên Kế hoạch.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.


- Có tối thiểu 01 Hợp đồng tương tự về cung cấp cọc dây line với giá trị tối thiểu ≥ 300.000.000 VNĐ trong vòng 03 năm trở lại đây (từ năm 2019 -2021) (cung cấp bản sao y bản chính có xác nhận của Công ty).

.

các thông tin tiện ích