Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thứ Hai, 18/12/2017, 22:57 [GMT+7]

Thông báo

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

 A. Thông tin Tài sản bán đấu giá:


-         Tài sản: Tàu vỏ nhựa 11m đã qua sử dụng.

-         Địa điểm lưu giữ tài sản: 01 Tân Lộc Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa

-         Giá khởi điểm: 182.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu đồng) - Giá đã bao gồm thuế GTGT.

B. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

-         Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016

 

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Có giấy chứng nhận ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

2

Đấu giá viên

Có chứng chỉ hành nghề

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của Công ty

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

-         Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đăng tin.

-         Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Nha Trang lựa chọn)

-         Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu Thủy Nha Trang - Địa chỉ: 01 Tân Lộc Vĩnh Trường Nha Trang Khánh Hòa.

-         Mọi vấn đề xin liên hệ Ông Tạ Văn Sơn Nhật là Nhân viên tổng hợp. Số điện thoại: 0905.369.983 hoặc địa chỉ Email: sonnhatta@gmail.com

.

các thông tin tiện ích