Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 30/05/2021, 20:49 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông báo: hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 27-4-2021 theo công văn số 2260/UBCK-GSĐC ngày 21-5-2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

.

các thông tin tiện ích