Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 28/05/2021, 22:30 [GMT+7]

Thông báo


Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa thông báo:


Hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 27-4-2021 theo công văn số 2260/UBCK-GSĐC ngày 21-5-2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

.

các thông tin tiện ích