Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo buổi Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thứ Tư, 24/03/2021, 00:03 [GMT+7]

 Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi  bảo  vệ  luận  án  tiến  sĩ  cấp  trường  về  đề  tài:  “Nghiên  cứu  quy  trình  sản  xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ”,

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản; Mã số: 9620301

Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Dũng

Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 04 tháng 4 năm 2021

Tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.

.

các thông tin tiện ích