Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - CN Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Tư, 24/03/2021, 10:15 [GMT+7]
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - CN Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản sau:

 

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 144 tờ bản đồ số 12 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE909168 do UBND Thành phố Nha Trang cấp ngày 17/01/2012 có địa chỉ tại: số 172/23 đường Bạch Đằng - phường Tân Lập - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa ( Nhà ở: 03 tầng, diện tích xây dựng: 45,9m2, diện tích sàn: 139,1m2).

Ghi chú: Có diện tích 58,8m2 trong đó: Đất thuộc quy hoạch giao thông phải thu hồi hợp lệ  2,8 m2; phần đất còn lại 56m2) do ông Trần Đình Dũng đứng tên.

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Ông Trần Đình Dũng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa kê biên đưa ra bán đấu giá để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giá khởi điểm: 5.167.228.399 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn, ba trăm chín mươi chín đồng).   

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật, kể cả thuế thu nhập cá nhân của người bán do người mua chịu.

4. Tiền đặt trước: 1.030.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Số tài khoản: 4683388888 - Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ.

6. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/03/2021 đến 16h30’ ngày 01/04/2021. 

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 22/03/2021 và 23/03/2021 (Trong giờ hành chính).

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 31/03/2021 đến 16h30’ ngày 02/04/2021. 

9. Tổ chức đấu giá: 16h00’ Ngày 05/04/2021.

10. Hình thức tổ chức đấu giá: Trực tiếp trả giá bằng lời nói.

      Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - CN Khánh Hòa.

12. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa, Địa chỉ: (Phòng 3 - Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang) - 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết

xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA - CN KHÁNH HÒA

Địa chỉ: (Phòng 3 - Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang) - 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). ĐT: 024.62843536

(Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành dân sự tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - CN Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản sau:

 

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 807 (tách từ thửa 740), tờ bản đồ số 03 có địa chỉ tại: xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 827438, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H32065, do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 18/6/2009 cho ông Trần Đình Mạnh. Cụ thể:

- Diện tích: 2.956 m2

- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng 2.956 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 600m2; Đất trồng cây lâu năm 2.356 m2 (thời hạn sử dụng: đến ngày 01/12/2050)

- Quy hoạch:

+ 1.655,3 m2 đất thuộc quy hoạch đất ở nông thôn

+ 1.300,7 m2 đất thuộc quy hoạch đất trồng cây lâu năm

Theo Mảnh trích đo địa chính xã Vĩnh Phương số 13-2020 hệ tọa độ VN-2000 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trích đo và được duyệt ngày 17/02/2020 thì thửa đất số 807, tờ bản đồ số 03, tại xã Vĩnh Phương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 827438 nay là thửa đất số 220, tờ số 36 (362599-4-c), diện tích đất là 2.956 m2 (600 m2 ONT + 2.356 m2 CLN).

Theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 21/02/2020 của Hội đồng cưỡng chế thi hành án: Hiện trạng đất: đất trống, không có tài sản.

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Ông Trần Đình Mạnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa kê biên đưa ra bán đấu giá để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giá khởi điểm: 2.524.132.830 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, một trăm ba mươi hai ngàn, tám trăm ba mươi đồng). 

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật, kể cả thuế thu nhập cá nhân của người bán do người mua chịu.

4. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn).

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

- Số tài khoản: 4683388888 - Mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ.

6.  Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/03/2021 đến 16h30’ ngày 01/04/2021. 

7. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 22/03/2021 và 23/03/2021 (Trong giờ hành chính).

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 31/03/2021 đến 16h30’ ngày 02/04/2021. 

9. Tổ chức đấu giá: 14h30’ Ngày 05/04/2021.

10. Hình thức tổ chức đấu giá: Trực tiếp trả giá bằng lời nói.

      Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa.

12. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa, Địa chỉ: (Phòng 3 - Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang) - 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết

xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HOÀNG GIA - CN KHÁNH HÒA

Địa chỉ: (Phòng 3 - Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang) - 34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). ĐT: 024.62843536

(Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành dân sự tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích