UBND phường Vĩnh Thọ thông báo

Thứ Bảy, 13/03/2021, 05:02 [GMT+7]

Thông báo


Về việc xử lý tang vật, phương tiện tạm giữ Từ ngày 1-1-2018 đến 31-12-2019, qua kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, UBND phường Vĩnh Thọ tạm giữ một số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như: bàn, ghế, bảng hiệu, tủ, xe đẩy… và các vật dụng khác.


Để đảm bảo quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân, UBND phường Vĩnh Thọ thông báo các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 1-1-2018 đến 31-12-2019) có tài sản hiện đang bị tạm giữ liên hệ UBND phường Vĩnh Thọ (số 02 Trần Kim Hùng, phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang) để giải quyết.


Thời gian thực hiện và giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc (kể từ ngày 19-3-2021 đến ngày 7-5-2021). Sau ngày 7-5-2021, các tang vật tạm giữ không có cá nhân, tổ chức vi phạm liên hệ để giải quyết, UBND phường Vĩnh Thọ tiến hành lập thủ tục trình UBND TP. Nha Trang thanh lý theo quy định.

.

các thông tin tiện ích