Thông báo về quyết định tuyên bố phá sản

Thứ Hai, 14/01/2019, 22:37 [GMT+7]

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN

Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã ra Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2018/QĐ-TBPS
Đối với: Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung;


Địa chỉ: 03 Trường Sơn, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung, các chủ nợ, Chi cục thi hành án dân sự TP. Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có quyền kiến nghị xem xét lại Quyết định này; Viện kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang có quyền kháng nghị Quyết định này.


Vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 43, khoản 14 Điều 109 của Luật phá sản, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang thông báo cho Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Trung, các chủ nợ, Chi cục thi hành án dân sự TP. Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và Viện kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang về Quyết định tuyên bố phá sản nêu trên.


 

.

các thông tin tiện ích