Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Thứ Năm, 01/11/2018, 21:55 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái phân bố, sinh trưởng, sinh sản và thử nghiệm nuôi sinh khối trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)”,


Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản


Mã số: 9620301


Của nghiên cứu sinh: Trương Thị Bích Hồng


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 16/11/2018,


Tại: Phòng Chuyên đề A, Thư viện Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.
 

.

các thông tin tiện ích