Thông báo hủy mời thầu

Chủ Nhật, 14/10/2018, 22:39 [GMT+7]

THÔNG BÁO HỦY MỜI THẦU


Hội đồng Xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ TP. Nha Trang đã thông báo mời thầu gói thầu Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Vĩnh Thọ - Lần 2. Thông tin đấu thầu được đăng trên Báo Khánh Hòa vào các ngày 05, 08, 09/10/2018.


Thực hiện công văn số 10190/UBND-VP ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v “Tạm dừng đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh”, Hội đồng Xét chọn thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ TP. Nha Trang thông báo hủy mời thầu gói thầu Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Vĩnh Thọ - Lần 2.
 

.

các thông tin tiện ích