Thông báo chào hàng

Thứ Năm, 11/10/2018, 22:33 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Tên gói thầu 1 : Gói thầu mua sắm mô tô nước (Jet ski). Thông số kỹ thuật như sau:

Stt

Tên hàng

Số lượng

Quy cách chất lượng

Nhà sản xuất

Xuất xứ

Năm sản xuất

1

Mô tô nước VX DELUXE

01

mới 100%, nguyên kiện

YAMAHA

Mỹ

2018

2

Phao cứu hộ LifeSled

01

mới 100%

LIFESLED

Mỹ

2018

3

Hồ sơ thiết kế, chứng nhận an toàn kỹ thuật

01

 

 

 

 

Tên gói thầu 2 : gói thầu mua sắm 03 Container 10 feet làm chốt trực cứu hộ.

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: ngày 15/10/2018 đếnngày 26/10/2018 (trong giờ hành chính)

Địa chỉ phát hành: 178 Trần Quý Cáp - Nha Trang - Khánh Hòa.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ báo giá: Chậm nhất là 15 giờ ngày 26/10/2018.Đề nghị quý công ty gửi báo giá dự chào hàngđến chúng tôi bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bằng fax, email đến địa chỉ sau:

Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Địa chỉ: 178 Trần Quý Cáp - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại/fax: 02583.827169

E-mail: bandaocamranh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích