Thông báo Thi tuyển chức danh cấp Trưởng phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2018

Thứ Hai, 10/09/2018, 22:09 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Thi tuyển chức danh  cấp Trưởng phòng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2018

1. Chức danh thi tuyển: Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao.


2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ.


a) Về thời gian.


- Đăng thông báo thi tuyển: Từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 01/10/2018.


- Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 8/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).


- Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 9/10/2018 đến ngày 11/10/2018.


- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi; tổ chức thi viết; tổ chức thi trình bày Đề án sẽ có thông báo cụ thể sau.


b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ:


Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa (số 01 Ngô Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa).


Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên website:http://svhtt.khanhhoa.gov.vn. Hoặc ĐT:0258.3828635.


 

.

các thông tin tiện ích