Hội Ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa mời tham gia chương trình "Chung tay vì tầm vóc Việt"

Thứ Ba, 21/08/2018, 23:16 [GMT+7]

HỘI ÁI MỘ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ TẦM VÓC VIỆT”


Nội dung chương trình: Lắp đặt Xà đơn miễn phí cho tất cả các trường THCS và THPT trong toàn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu để làm dụng cụ học tập cho học sinh rèn luyện thể lực, hạn chế “bệnh học đường” và nâng cao tầm vóc.


Đây là chương trình không sử dụng tiền của ngân sách. Kinh phí để thực hiện chương trình này sẽ được vận động từ các đơn vị tài trợ nên đơn vị tài trợ được gắn tên của đơn vị mình lên sản phẩm do mình tài trợ.


Chương trình này đã được sự đồng ý cho phép của các cấp quản lý như: Tỉnh ủy Khánh Hòa (Văn bản số 56-TBKL/TGTU), UBND tỉnh Khánh Hòa (Văn bản số 203/VPUBND-KGVX), Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa (Văn bản số 1738/SGDĐT-CTTT).


Các đơn vị trường học trong toàn tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu cần Xà đơn làm dụng cụ cho học sinh tập luyện xin liên hệ theo địa chỉ:


Hội Ái mộ A.Yersin Khánh Hòa (Sáng thứ 2,4,6 hàng tuần).


Địa chỉ: Số 11 đường Sinh Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3816433


Hoặc ông Lê Thanh Xuân – 0905.066868; ông Nguyễn Thi Thanh – 0914.074551.

.

các thông tin tiện ích