Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 11/02/2022, 22:32 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 24/01/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn QA/18E, từ số 0000048 đến số 0000049 của Công ty TNHH TMDV Cơ khí Quỳnh Anh; mã số thuế: 4201484397, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đội 2 Lương Phước , xã Bình Lộc, H. Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 25/01/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TH/21E, từ số 0000018 đến số 0000018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Thăng Hoa; mã số thuế: 4201567276, địa chỉ trụ sở kinh doanh: số 05 tổ 27 thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, H. Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 25/01/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000231 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Quang, mã số thuế 4200700704, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 09/02/2022, số hóa đơn được tiếp tục có giá trị sử dụng của Công ty CP Du lịch Thương mại Nha Trang, mã số thuế 4200237638, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 180 Thống Nhất, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo bảng kê sau:

.

các thông tin tiện ích