09:10, 21/10/2021

Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên là Dương Thiên Hoàng, thường trú Phú Nông Bắc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có đánh rơi một bộ hồ sơ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của các căn hộ 12A08 tầng 12A, căn 08 thuộc dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa trên đoạn đường từ Mường Thanh Khánh Hòa số 04 Trần Phú đến tòa nhà OC3 thuộc tổ hợp khách sạn cao cấp Oceanus, khu Bãi dương, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.

Tôi tên là Dương Thiên Hoàng, thường trú Phú Nông Bắc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có đánh rơi một bộ hồ sơ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của các căn hộ 12A08 tầng 12A, căn 08 thuộc dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa trên đoạn đường từ Mường Thanh Khánh Hòa số 04 Trần Phú đến tòa nhà OC3 thuộc tổ hợp khách sạn cao cấp Oceanus, khu Bãi dương, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang. Vậy, ai nhặt được liên hệ theo số điện thoại 0834666664. Tôi xin cảm ơn