Thông báo mất ấn chỉ bảo hiểm ô tô và xe máy

Thứ Tư, 05/05/2021, 22:28 [GMT+7]

Thông báo mất ấn chỉ Bảo hiểm Ô tô và xe máy


Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quí khách hàng một số ấn chỉ bảo hiểm xe ô tô dân sự ( OTODK20) và xe máy năm 2020, cụ thể:


I.XE OTODK20: 5 Liên


- OTODK20 Quyển số: 26710 GCN:133546 đến số: 133550


II. XE MÁY XM1-20: 13 Liên


- Quyển số: 6509 từ số: AB20/32541 đến số: AB20/32545


- Quyển số: 1741-1742 từ số: AB20/172703 đến số: AB20/172710


III. XE MÁY XM20: 40 Liên


- Quyển số: 290529 từ số: AA20/1452641 đến số: AA20/1452645


- Quyển số: 365683-365686 từ số: AA20/1828411 đến số: AA20/1828430


- Quyển số: 365699 từ số: AA20/1828491 đến số: AA20/1828495


- Quyển số: 290649 từ số: AA20/1453241 đến số: AA20/1453245


- Quyển số: 236950 từ số: AA20/1184746 đến số: AA20/1184750


Nay xin thông báo đến quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng, Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.

.

các thông tin tiện ích