10:04, 08/04/2021

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 16/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BT/19E, từ số 0000048 đến số 0000500 của Công ty TNHH B - T Seafood, mã số thuế: 4200764472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 - Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 16/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BT/19E, từ số 0000048 đến số 0000500 của Công ty TNHH B - T Seafood, mã số thuế: 4200764472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 - Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 16/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/005, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000569 đến số 0001000 của Công ty TNHH LDH-Rượu Thiên Nhiên, mã số thuế: 4201520207, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42A Kiến Thiết, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 16/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000071 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng T.H.M&E, mã số thuế: 4201701203, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 112 đường 2/4 tổ 23 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 16/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn LQ/19E, từ số 0000537 đến số 0010000 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp Công Nghệ - Lg Vnconsulting, mã số thuế: 0104050125-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NV/20E, từ số 0000001 đến số 0000800 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/16P, từ số 0000108 đến số 0000250 của Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nam Việt, mã số thuế: 4201661173, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Lô STH 02.12 đường số 28, khu đô thị Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TK/20E, từ số 0000025 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng 4D, mã số thuế: 4200667045, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 01 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/11P, từ số 0001391 đến số 0001500 của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Công nghệ Khánh Tâm, mã số thuế: 4201222641, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 11, số 96A Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DT/19E, từ số 0000160 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đình Thọ, mã số thuế: 4201584169, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 59B Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/18P, từ số 0000110 đến số 0000500 của Công ty TNHH International Diamond Club, mã số thuế: 4201769219, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 62 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/17P, từ số 0000097 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Phát Khánh Hòa, mã số thuế: 4201733734, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 60 Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 18/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/18P, từ số 0000114 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Life Care Việt Nam, mã số thuế: 4201812993, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 111 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 23/03/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AA/20P, từ số 0089374 đến số 0089400 của Ông Trương Ân, mã số thuế: 8019316844, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 09 Lê Lợi, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 23/03/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0046583 đến số 0046600 của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, mã số thuế: 4201613363, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 68 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 23/03/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AC/20P, từ số 0057280 đến số 0057300 của Ông Nguyễn Bá Tòng, mã số thuế: 4200106924, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 23/03/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AB/19P, từ số 0064805 đến số 0064850 của Bà Lưu Thị Thanh Hà, mã số thuế: 4200938383, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Ngô Mây phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 24/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DH/20E, từ số 0000416 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần Tân Đạt Hà, mã số thuế: 4201642974, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 đường Cao Văn Bé. phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 26/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 0000048 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 26/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 0000040 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T&T Khánh Hòa, mã số thuế: 4201839882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2119 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.