Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 11/05/2021, 22:55 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 02/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KQ/19P, từ số 0000016 đến số 0000250 của Công ty TNHH Khánh Quyết, mã số thuế: 4201818723, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 06/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CK/16P, từ số 0000088 đến số 0000500 của Công ty TNHH Cơ Khí Nha Trang, mã số thuế: 4201711307, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

3.    Kể từ ngày 12/04/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/002, ký hiệu hóa đơn 42AC/18P, từ số 0072035 đến số 0072050 của Ông Nguyễn Ngọc Duy, mã số thuế: 8337046486, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 19/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TN/17P, từ số 0000784 đến số 0002500 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Du lịch Tường Nhàn, mã số thuế: 4201096362, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 20/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn GP/19E, từ số 0000123 đến số 0000300 của Công ty TNHH Cơ Khí Gia Phạm, mã số thuế: 4201693094, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 28/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/14P, từ số 0000115 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng An Khánh, mã số thuế: 4201623121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 3/10 Nguyễn Lỗ Trạch, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 28/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/13P, từ số 0000095 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng 4H, mã số thuế: 4201562285, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 785 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 28/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000437 đến số 0002000 của Công ty TNHH TM DV Hoàng Trinh NT, mã số thuế: 4200658234, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 220 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 28/04/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn PL/20E, từ số 0000076 đến số 0001000, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn HA/18P, số 0001250 và từ số 0001475 đến số 0005000, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn DS/13P, từ số 0003873 đến số 0003950 và từ số 0004101 đến số 0005000, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/006, ký hiệu hóa đơn TM/15P, từ số 0001220 đến số 0001250, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/007, ký hiệu hóa đơn TH/18P, từ số 0000001 đến số 0005000, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/007, ký hiệu hóa đơn TH/17P, từ số 0004999 đến số 0005000 và loại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ký hiệu mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu hóa đơn HA/11P, từ số 0000666 đến số 0001000 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang, mã số thuế: 4200237638, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 180 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 04/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0058699 đến số 0058700 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0057576 đến số 0057600 của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Thịnh Phát, mã số thuế: 4201329930, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 15/03/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AA/20P, từ số 0089374 đến số 0089400 của Ông Trương Ân, mã số thuế: 8019316844, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 09 Lê Lợi, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 26/03/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 0000040 đến số 0000048 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T&T Khánh Hòa, mã số thuế: 4201839882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2119 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 23/04/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AE/19P, số 0006663 của Công Ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 06/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn LQ/19E, từ số 0000537 đến số 0010000 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Tư Vấn Và Giải Pháp Công Nghệ - Lq Vnconsulting, mã số thuế: 0104050125-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích