Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 31/07/2020, 22:13 [GMT+7]

   Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo   


1.    Kể từ ngày 20/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3, Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 21/07/2020, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/004, ký hiệu hóa đơn 42AE/19P, từ số 0006663 đến số 0006700 của Công Ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 24/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000386 đến số 0000500 của Công ty TNHH Vận tải Vĩnh Nguyên, mã số thuế: 4200535803, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 03 đường Gò Găng, tổ 10, thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/19P, từ số 0000025 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Vinh Phát, mã số thuế: 4201837726,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 7, Cầu Dứa - Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.     Kể từ ngày 24/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/19E, từ số 0000317 đến số 0012000 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Đức Phú Gia,  mã số thuế: 0401556718-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 27/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/17P, từ số 0000134 đến số 0001500 của Công ty TNHH TM & ĐT Thắng Phát, mã số thuế: 4201570342, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 14/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, số 0000122 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 15/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NH/18P, từ số 0000269 đến số 0001500 của Công ty TNHH Đăng Quang Ninh Hòa, mã số thuế: 4201665629, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 16/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NM/18P, từ số 0000339 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV TMDV Vũ Nhật Minh, mã số thuế: 4201805354, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Ô 19, lô 931 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 24/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/19P, từ số 0000648 đến số 0001500 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, mã số thuế: 0302087938-022, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 28/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, số 0000481 của Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nha Trang, mã số thuế: 4200702733, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 01 Tân Lộc - Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 28/07/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 0000043 đến số 0000044 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

 

.

các thông tin tiện ích