Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 02/07/2020, 21:56 [GMT+7]

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 16/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HK/11P, từ số 0000229  đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây Dưng-Điện-Thương Mại Hòa Khánh, mã số thuế: 4200612127, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 22/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/14P, từ số 0003865 đến số 0005000 của Công ty TNHH Toàn Hưng, mã số thuế: 4200579279,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 94 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 23/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VQ/19P, từ số 0000204 đến số 0000500 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Việt Quang, mã số thuế: 4201591046, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 6, thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000481 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nha Trang, mã số thuế: 4200702733,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 01 Tân Lộc - Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.     Kể từ ngày 08/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/19P, số 0000005 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng Miền Trung, mã số thuế: 4201825544, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04 Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 15/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn PD/13P, từ số 0000426 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Phú Đạt, mã số thuế: 4201417792, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17/90A Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 25/06/2020, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000137 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến, mã số thuế: 4200728298, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 15/4 Lương Thế Vinh, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích