Thông báo

Thứ Sáu, 06/12/2019, 23:06 [GMT+7]

Thông báo Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hoàng Long

Theo quy định tại điều 25 Luật công chứng 2014, Sở Tư pháp cung cấp thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Hoàng Long, cụ thể như sau:


Thay đổi trụ sở từ “Số 21B Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa” sang trụ sở mới: “Số 67 (số cũ 13A) Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa”.


Nay, Sở Tư pháp Khánh Hòa thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng Công chứng Hoàng Long.

.

các thông tin tiện ích