09:02, 26/02/2016

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác thu tiền điện, hạn chế rủi ro, giảm thiểu sai sót, kể từ ngày 1/3/2016, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh hòa triển khai thu tiền điện qua điện thoại Smartphone và in biên lai thanh toán bằng máy in nhiệt với khách hàng tại Đại lý Trung tâm Nha Trang, Điện lực Vĩnh Hải, Điện lực Diên Khánh-Khánh Vĩnh và Điện lực Cam Lâm.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa


Kính gởi Quý khách hàng sử dụng điện!


Để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa công tác thu tiền điện, hạn chế rủi ro, giảm thiểu sai sót, kể từ ngày 1/3/2016, Công ty CP Điện lực Khánh hòa triển khai thu tiền điện qua điện thoại Smartphone và in biên lai thanh toán bằng máy in nhiệt với khách hàng tại ĐL Trung tâm Nha Trang, Điện lực Vĩnh Hải, Điện lực Diên Khánh-Khánh Vĩnh và Điện lực Cam Lâm.


Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng giao dịch các điện lực gần nhất hoặc số điện thoại: 2220210.


Xin trân trọng thông báo.