Các trường hợp người nước ngoài được thường trú tại Việt Nam

Chủ Nhật, 16/01/2022, 22:34 [GMT+7]

Các trường hợp người nước ngoài được thường trú tại Việt Nam

. Hỏi: Tôi chuẩn bị làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Dự tính sau khi kết hôn, chồng tôi sẽ sang cư trú tại Việt Nam. Xin cho biết trường hợp của chồng tôi có thể đăng ký thường trú được không?


Lê Thị Mỹ Liên (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)


. Trả lời: Người nước ngoài được xét cho thường trú tại Việt Nam theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm  các trường hợp sau:


1. Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được Nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự Nhà nước.


2. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.


3. Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.


4. Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.


Để được xét cho thường trú, người nước ngoài thuộc các trường hợp nêu trên phải có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị. Đối với người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh phải có thời gian tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 3 năm trở lên. Theo Thông tư 31/2015/TT-BCA của Bộ Công an, thời gian tạm trú 3 năm được xác định trên cơ sở dấu kiểm chứng nhập cảnh, dấu kiểm chứng xuất cảnh được cấp tại cửa khẩu có tổng thời gian tạm trú tại Việt Nam từ 3 năm trở lên trong 4 năm gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ xin thường trú.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
                            

 

.

các thông tin tiện ích