Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

Thứ Hai, 13/09/2021, 21:31 [GMT+7]

Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

Hỏi: Xin cho biết chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc làm do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19?


(Trần Khánh Duy, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Điều 17 Quyết định số 23 ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định:


Đối tượng được hưởng phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc; bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-12-2021.


Trình tự, thủ tục thực hiện và mức hỗ trợ: Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong thời hạn 2 ngày. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện các giấy tờ theo quy định. UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.


Thời hạn cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022. Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/người. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.


Luật gia LÊ THỊ HỒNG THANH
 

.

các thông tin tiện ích