Không trừ thời gian tạm giữ, tạm giam đối với người được hưởng án treo

Thứ Hai, 17/05/2021, 22:22 [GMT+7]

Không trừ thời gian tạm giữ, tạm giam đối với người được hưởng án treo

Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành công văn 58 xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.


Theo đó, thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, thì khi giải quyết, Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.


T.Long

 

.

các thông tin tiện ích