Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Chủ Nhật, 31/10/2021, 23:19 [GMT+7]

Bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố và trao các quyết định của giám đốc sở về việc bổ nhiệm cán bộ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở.


Theo đó, trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Trí - Phó Chánh Văn phòng sở giữ chức Chánh Văn phòng sở; ông Huỳnh Bá Phúc - chuyên viên Văn phòng sở giữ chức Phó Chánh Văn phòng sở; ông Hứa Văn Nam - Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm giữ chức Trưởng phòng Lao động - Việc làm; ông Mai Kiều Lê Anh - chuyên viên Phòng Người có công giữ chức Phó Trưởng phòng Người có công. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Thùy - Phó Chánh Văn phòng sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.


Bên cạnh đó, sở bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Lưu - Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh giữ chức Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh; bổ nhiệm bà Lê Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh.


V.G

.

các thông tin tiện ích