Bà Hoàng Thị Lý tiếp nhận và phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Năm, 27/09/2018, 22:10 [GMT+7]

Bà Hoàng Thị Lý tiếp nhận và phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 26-9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao nhiệm vụ cho bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 1-10-2018 cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 
 
N.D
.

các thông tin tiện ích