Chương trình truyền hình Đài PTTH Khánh Hòa từ ngày 29-3 đến ngày 4-4-2021

Thứ Bảy, 27/03/2021, 17:01 [GMT+7]

THỨ 2 NGÀY 29-3 

Thời gian

Nội dung

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 1+2

1g25

CA NHẠC VIỆT NAM

Giai điệu quê hương

2g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 6+7

3g30

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thiên nhiên hoang dã của Colombia

4g10

PHIM TÀI LIỆU

Một đóng góp cho nền y học thế giới

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 2+3

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Sưu tập đá cảnh

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Sắc màu văn hóa Khánh Hòa

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 6+7

8g30

TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Tác giả Nhật Roll

8g45

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Thế giới côn trùng

9g30

KHOA GIÁO

Tái sinh nước

9g50

CA NHẠC VIỆT NAM

Giai điệu quê hương

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 2 - Tập 13

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Quái kiệt MC - Tập 16

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 22

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 8

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Khoảng trống diệu kỳ của thời gian - Tập 24 – Cuối

14g50

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thiên nhiên hoang dã của Colombia

15g30

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Xử lý rác ở khu vực nông thôn

15g40

PHÓNG SỰ

Cởi trói

15g55

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ CUỘC SỐNG

Những mô hình gắn kết cộng đồng

16g05

KHOA GIÁO

An toàn giải rừng nguyên sinh nơi vùng cao An Lão

16g35

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Đài thiên văn Khánh Hòa

16g40

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường trung học phổ thông

16g50

PHIM HOẠT HÌNH

A - U - Tập 23+24

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 3

18g00

PHÓNG SỰ

Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cấp cứu thương tích”

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Đài thiên văn Khánh Hòa

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 1

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 39

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 22

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2020 – SỐ 8

23g35

KHOA GIÁO

Tái sinh nước

 

THỨ 3 NGÀY 30-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 3+4

1g25

VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Chuyện tình Karim và Ariya

1g55

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép – Tập 8+9

3g30

 

PHÓNG SỰ

Nét đẹp lễ hội Báo Bản Làng Nộn Khê, Yên Từ

3g45

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Thế giới côn trùng

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 4+5

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

KHOA GIÁO

Vi khuẩn HP dạ dày

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cấp cứu thương tích”

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 8+9

8g35

PHIM KHOA HỌC

Người ngoài hành tinh thời cổ đại

Những nhà du hành xuyên thời gian

9g15

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Xử lý rác ở khu vực nông thôn

9g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2014

9g55

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

10g15

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường trung học phổ thông

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 2 - Tập 14

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Quái kiệt MC - Tập 17

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 23

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 9

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 1

14g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Hành tinh xanh – Tập 7: Hành tinh xanh của chúng ta

15g45

CHƯƠNG TRÌNH THƠ

Một ngày đến với Tràng An

16g10

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2014

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Nâng cao năng lực hạ tầng giao thông

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

A - U - Tập 25+26

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 4

18g05

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN

Nữ công đoàn viên- giỏi việc nước đảm việc nhà

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Hướng về cộng đồng

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 2

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 40 – Cuối

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 23

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Khám phá binh khí cổ – Phần 4

23g35

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

 

THỨ 4 NGÀY 31-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 5+6

1g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2014

2g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 10+11

3g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Hành tinh xanh – Tập 7: Hành tinh xanh của chúng ta

4g35

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 6+7

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Chung tay vì công tác dân số

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Nét đẹp lễ hội Báo Bản Làng Nộn Khê, Yên Từ

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 10+11

8g35

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Thiên nhiên hoang dã của Venice

9g25

CHƯƠNG TRÌNH THƠ

Một ngày đến với Tràng An

9g50

PHIM TÀI LIỆU

Chuyện 3 người đàn bà câm

10g15

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Nâng cao năng lực hạ tầng giao thông

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 2 - Tập 15

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Quái kiệt MC - Tập 18

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 24

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 10

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 2

14g45

TỌA ĐÀM

Ẩn họa hồ chứa

15g30

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN

Nữ công đoàn viên- giỏi việc nước đảm việc nhà

15g40

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

15g55

KHOA GIÁO

Nét khác biệt của khu dự trữ thiên nhiên Bắc Hương Hóa

16g25

PHÓNG SỰ

Đôi nét về kiến trúc đền Trần Hưng Đạo

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nét đẹp tình nguyện

16g45

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Chuyển đổi cây trồng không hiệu quả

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

A - U - Tập 27+28

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 5

18g05

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở thị trấn Cam Đức

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nét đẹp tình nguyện

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 3

21g00

PHIM VIỆT NAM

Thương lắm đò ơi - Tập 1

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 24

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2020 – SỐ 9

23g35

PHIM TÀI LIỆU

Chuyện 3 người đàn bà câm

 

THỨ 5 NGÀY 1-4

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 7+8

1g25

KHOA GIÁO

Nét khác biệt của khu dự trữ thiên nhiên Bắc Hương Hóa

2g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 12+13

3g35

KHOA GIÁO

Vi khuẩn HP dạ dày

3g45

TỌA ĐÀM

Ẩn họa hồ chứa

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 8+9

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở thị trấn Cam Đức

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Đôi nét về kiến trúc đền Trần Hưng Đạo

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 12+13

8g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Hành tinh xanh – Phần 2: Những bờ biển - Tập 6

9g35

CA NHẠC

Phim ca nhạc: Tuổi trẻ và ước vọng

10g15

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Chuyển đổi cây trồng không hiệu quả

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 2 - Tập 16

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Quái kiệt MC - Tập 19

11g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 25

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 11

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 3

14g50

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

15g25

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Chung tay vì công tác dân số

15g35

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Thiên nhiên hoang dã của Venice

16g30

BẠN CẦN BIẾT

16g35

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

16g50

PHIM HOẠT HÌNH

A - U - Tập 29+30

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 6

18g00

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Thú làm vườn

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 4

21g00

PHIM VIỆT NAM

Thương lắm đò ơi - Tập 2

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 25

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g15

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Khám phá binh khí cổ – Phần 5

23g40

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Nghĩa tình miền tây Yên Tử

 

THỨ 6 NGÀY 2-4

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 9+10

1g25

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

1g55

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 14+15

3g30

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Hành tinh xanh – Phần 2: Những bờ biển - Tập 6

4g30

PHÓNG SỰ

Không nổ súng mà giành chiến thắng – nghệ thuật binh vận trong chiến thắng 30/4

4g35

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 10+11

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Chuyển đổi cây trồng không hiệu quả

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Mặt nạ tuồng

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 14+15

8g35

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá sông Mê Kông cùng SuePerkins – Phần 2

9g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2015

9g55

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Lý Huế

10g10

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 2 - Tập 17

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Quái kiệt MC - Tập 20

11g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 26

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 12

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 4

14g50

CA NHẠC

Phim ca nhạc: Tuổi trẻ và ước vọng

15g30

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

15g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

16g00

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2015

16g30

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Những người làm đẹp thành phố

16g35

MÀU THỜI GIAN

Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn

16g50

PHIM HOẠT HÌNH

A - U - Tập 31+32

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 7

18g00

PHÓNG SỰ

20 năm Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa - chặng đường tự hào

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Những người làm đẹp thành phố

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 5

21g00

PHIM VIỆT NAM

Thương lắm đò ơi - Tập 3

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 26

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g15

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2020 – SỐ 10

23g40

PHÓNG SỰ

Mặt nạ tuồng

 

THỨ 7 NGÀY 3-4

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 11+12

1g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2015

2g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 16+17

3g35

TỌA ĐÀM

Khó vạn lần dân liệu cũng xong

4g15

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Lý Huế

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 12+13

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

PHÓNG SỰ

Tìm mầm sống cho nơi đất khát

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

MÀU THỜI GIAN

Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 16+17

8g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thành phố hoang dã - Phần 1

9g20

PHIM TÀI LIỆU

Đi tìm dấu vết Ama Thuột

9g40

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Lớn lên nào

10g00

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g35

PHÓNG SỰ

20 năm Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa - chặng đường tự hào

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Quái kiệt MC - Tập 21 – Cuối

11g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 27

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 13

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 5

14g50

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá sông Mê Kông cùng SuePerkins – Phần 2

15g40

SÂN KHẤU

Trả giá

16g10

KHOA GIÁO

Bí ẩn mạch máu não

16g35

BẠN CẦN BIẾT

16g40

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

16g55

CA NHẠC THIẾU NHI

Hạ Long thành phố em yêu

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 8

18g00

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Những chuyển biến tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh tuyến biển đảo

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

BOLERO TÔI YÊU

Tình yêu đến trong giã từ

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 6

21g00

PHIM VIỆT NAM

Thương lắm đò ơi - Tập 4

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 27

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g15

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Khám phá binh khí cổ – Phần 6

23g40

PHIM TÀI LIỆU

Đi tìm dấu vết Ama Thuột

 

CHỦ NHẬT NGÀY 4-4 

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà trùm  - Tập 13+14

1g25

SÂN KHẤU

Trả giá

2g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 18+19

3g35

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thành phố hoang dã - Phần 1

4g20

MÀU THỜI GIAN

Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn

4g35

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 14+15

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Du lịch thông minh

6g45

PHIM TRÊN KTV

6g50

PHÓNG SỰ

Tìm mầm sống cho nơi đất khát

7g00

PHIM VIỆT NAM

Bản năng thép - Tập 18+19

8g35

KHOA GIÁO

Bí ẩn mạch máu não

9g00

LỜI TRÁI TIM

Lời nói dối của em

9g30

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Rác thải nhựa

9g50

BOLERO TÔI YÊU

Tình yêu đến trong giã từ

10g00

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

10g15

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Những chuyển biến tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh tuyến biển đảo

10g30

CA NHẠC THIẾU NHI

Hạ Long thành phố em yêu

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Cuộc chiến thừa kế - Tập 1

11g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 28

12g50

PHIM VIỆT NAM

Tình khúc mùa thu  - Tập 14

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g05

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 6

14g50

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

15g05

CA NHẠC VIỆT NAM

Khoảnh khắc đi và yêu

15g30

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

Quy hoạch hạ tầng giao thông

15g45

PHIM KHOA HỌC

Bí ẩn người lùn Sumatra

16g35

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Cá ngoại lên vùng cao  

16g40

CHUYÊN MỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phát triển phong trào Khởi nghiệp sáng tạo

16g55

KHOA GIÁO

Chuẩn bị tâm lý trước mùa thi

17g05

TẠP CHÍ TUỔI HOA

Hoa học trò

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Mùa hè của hồ ly  - Tập 9

18g05

CHUYÊN MỤC VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Xu hướng tiêu dùng và bảo quản mỹ phẩm

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Cá ngoại lên vùng cao  

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Ánh dương tình yêu - Tập 7

21g00

PHIM VIỆT NAM

Thương lắm đò ơi - Tập 5

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Nhất Chi Mai - Tập 28

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g15

THỜI TRANG QUỐC TẾ XUÂN HÈ 2020 – SỐ 11

23g40

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Rác thải nhựa

         

 

 

.

các thông tin tiện ích