Chương trình truyền hình Đài PTTH Khánh Hòa từ ngày 1 đến ngày 7-3-2021

Chủ Nhật, 28/02/2021, 11:49 [GMT+7]

THỨ 2 NGÀY 1-3 

Thời gian

Nội dung

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 19+20

1g30

KHOA GIÁO

Thạch nhũ Nguyên Sơ – Hang Lùng Khúy

2g00

PHIM VIỆT NAM

Vương tơ - Tập 1+2

3g30

TỌA ĐÀM

Hệ lụy từ dự án thủy điện Đăk Đrinh

4g20

PHÓNG SỰ

Rào Trăng 3: Chuyện tình người

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 33+34

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Hội báo xuân 2021

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

KÝ SỰ SÔNG CÁI LỚN - CÁI BÉ

Tập 16: Lung Ngọc Hoàng

7g00

PHIM VIỆT NAM

Vương tơ - Tập 1+2

8g30

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

5 loài mãnh thú Nam Mỹ: Thú ăn kiến khổng lồ

9g20

PHIM TÀI LIỆU

Mắc nợ người điên

9g50

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

10g10

TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Tác giả Tấn Minh

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 1 - Tập 45

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 8

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 34

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 10

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 28

14g45

VĂN HÓA THÉ GIỚI

Ẩm thực Trung Hoa : Nguồn cảm hứng cho sự chuyển đổi

15g35

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Khai thác, quản lý tai nguyên hợp lý

15g45

PHÓNG SỰ

Rào Trăng 3: Chuyện tình người

15g55

CHUYÊN MỤC PHỤ NỮ CUỘC SỐNG

Khởi đầu mới

16g05

CA NHẠC VIỆT NAM

7 lần chạm

16g35

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ

16g40

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Sinh viên nước ngoài với văn hóa Việt

16g50

PHIM HOẠT HÌNH

Nàng tiên hoa – Phần 2 - Tập 35+36

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 5

18g00

PHÓNG SỰ

Lễ hội đua thuyền trên sông Dinh

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 29

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 11

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 34

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

23g30

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Bước ra từ buôn làng

 

THỨ 3 NGÀY 2-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 21+22

1g30

PHIM TÀI LIỆU

Mắc nợ người điên

2g00

PHIM VIỆT NAM

Vương tơ - Tập 3+4

3g30

 

VĂN HÓA THÉ GIỚI

Ẩm thực Trung Hoa : Nguồn cảm hứng cho sự chuyển đổi

4g20

PHÓNG SỰ

Vượt sóng

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 35+36

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Mây tre Hòa Nhơn

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

KHOA GIÁO

Hiệu ứng tâm lý xấu trong dịch covid 19

7g00

PHIM VIỆT NAM

Vương tơ - Tập 3+4

8g30

CA NHẠC VIỆT NAM

7 lần chạm

9g00

CHUYÊN MỤC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Khai thác, quản lý tai nguyên hợp lý

9g10

PHÓNG SỰ

Nỗ lực phát triển kinh tế trong đại dịch

9g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2007

9g55

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Những khu vườn nước Ý

10g15

CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC

Sinh viên nước ngoài với văn hóa Việt

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 1 - Tập 46

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 9

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 35

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 11

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 29

14g45

SÂN KHẤU

Cơn mê cuối cùng

16g10

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2007

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Tăng cường đảm bảo giao thông sau Tết

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Nàng tiên hoa – Phần 2 - Tập 37+38

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 6

18g05

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN

Nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Tổ hợp tác dừa xiêm Tuần Lễ

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 30

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 12

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 35

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

CA NHẠC VIỆT NAM

7 lần chạm

23g40

KHOA GIÁO

Hiệu ứng tâm lý xấu trong dịch covid 19

 

THỨ 4 NGÀY 3-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 23+24

1g30

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2007

2g05

PHIM VIỆT NAM

Vương tơ - Tập 5 – Cuối

2g50

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 1

3g20

TỌA ĐÀM

Lắng nghe tiếng đất, lời sông

4g05

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Tìm về giá trị xưa của người Dao

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 37+38

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Nhiệt tình với công tác dân số

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình

7g00

PHIM VIỆT NAM

Vương tơ - Tập 5 – Cuối

7g45

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 1

8g15

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

8g40

PHIM TÀI LIỆU

Bố con

9g00

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thành phố hoang dã – Phần 2

9g45

CA NHẠC VIỆT NAM

Bài ca người chiến sĩ quân hàm xanh

10g15

CHUYÊN MỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Tăng cường đảm bảo giao thông sau Tết

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 1 - Tập 47

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 10

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 36

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 12

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 30

14g45

TỌA ĐÀM

Lắng nghe tiếng đất, lời sông

15g30

CHUYÊN MỤC CÔNG ĐOÀN

Nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động

15g40

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

15g55

KHOA GIÁO

Tổ quốc nơi biên cương

16g20

PHIM TÀI LIỆU

Bố con

16g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Trò chơi ngày xuân

16g45

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Cử tri Nha Trang và dự án kè sông Cái

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Nàng tiên hoa – Phần 2 - Tập 39+40

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 7

18g05

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở thành phố Nha Trang

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Trò chơi ngày xuân

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 31

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 13

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 36

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Những khu vườn nước Ý

23g30

CA NHẠC VIỆT NAM

Bài ca người chiến sĩ quân hàm xanh

 

THỨ 5 NGÀY 4-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 25+26

1g30

KHOA GIÁO

Tổ quốc nơi biên cương

1g55

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 2+3

3g05

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thành phố hoang dã – Phần 2

3g50

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

4g15

PHÓNG SỰ

Tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 39+40

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách hành chính ở thành phố Nha Trang

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHIM TÀI LIỆU

Đi qua bóng tối

7g05

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 2+3

8g15

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá sông Mê Kông cùng SuePerkins – Phần 1

9g05

KHOA GIÁO

Tổ quốc nơi biên cương

9g30

CA NHẠC VIỆT NAM

Phim ca nhạc: Giữ mãi một niềm tin

10g10

PHÓNG SỰ

Thắp sáng ngọn đèn Chợ Nổi

10g15

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Cử tri Nha Trang và dự án kè sông Cái

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 1 - Tập 48

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 11

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 37

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 13

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 31

14g45

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

15g15

PHÓNG SỰ

Vùng nuôi tôm hùm – bao giờ nước mắt ngừng rơi?

15g30

CHUYÊN MỤC DÂN SỐ

Nhiệt tình với công tác dân số

15g40

PHIM KHOA HỌC                                               

Người ngoài hành tinh thời cổ đại – Người ngoài hành tinh và những thảm họa lớn

16g20

PHIM TÀI LIỆU

Đi qua bóng tối

16g40

BẠN CẦN BIẾT

16g45

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Nghị định 136 hướng dẫn Luật PCCC

16g55

PHIM HOẠT HÌNH

Nàng tiên hoa – Phần 2 - Tập 41+42

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 8

18g05

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Nhảy cùng đam mê

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 32 – Cuối

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 14

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 37

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

CA NHẠC VIỆT NAM

Phim ca nhạc: Giữ mãi một niềm tin

23g50

PHÓNG SỰ

Thắp sáng ngọn đèn Chợ Nổi

 

THỨ 6 NGÀY 5-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 27+28

1g30

KHOA GIÁO

Vân Trình – miền thẳm sâu đá dựng

2g05

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 4+5

3g10

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá sông Mê Kông cùng SuePerkins – Phần 1

4g10

PHIM TÀI LIỆU

Đi qua bóng tối

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 41+42

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Cử tri Nha Trang và dự án kè sông Cái

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Vùng nuôi tôm hùm – bao giờ nước mắt ngừng rơi?

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 4+5

8g05

PHIM KHOA HỌC                                               

Người ngoài hành tinh thời cổ đại – Người ngoài hành tinh và những thảm họa lớn

8g50

KHOA GIÁO

Vân Trình – miền thẳm sâu đá dựng

9g20

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Bảo tàng Đồng Đình

9g25

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2008

9g55

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

10g15

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Nghị định 136 hướng dẫn Luật PCCC

10g25

PHIM HOẠT HÌNH

Những nàng tiên Balala – Phần 1 - Tập 49

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 12

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy – Tập 38

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 14

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Bà Trùm - Tập 32 – Cuối

14g45

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Đại Tây Dương – Dòng chảy mang sự sống

15g35

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

15g45

TỔNG HỢP BÓNG ĐÁ

16g00

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2008

16g30

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Đình Thủy Triều

16g35

MÀU THỜI GIAN

Tình ca Tây Bắc

16g50

PHIM HOẠT HÌNH

Nàng tiên hoa – Phần 2 - Tập 43+44

17g15

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 9

18g00

PHÓNG SỰ

Bên sóng

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Đình Thủy Triều

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Khoảng trống diệu kỳ của thời gian - Tập 1

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 15

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy – Tập 38

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

23g30

VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Vẫn mãi một tình yêu

 

THỨ 7 NGÀY 6-3

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 29+30

1g30

PHIM TÀI LIỆU

Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử truyền hình

Năm 2008

2g00

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 6 – Cuối

2g35

PHIM VIỆT NAM

Lấy chồng sớm làm gì - Tập 1

3g25

MÀU THỜI GIAN

Tình ca Tây Bắc

3g40

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Đại Tây Dương – Dòng chảy mang sự sống

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 43+44

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT

Nghị định 136 hướng dẫn Luật PCCC

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

MÀU THỜI GIAN

Tình ca Tây Bắc

7g00

PHIM VIỆT NAM

Trạng Quỳnh - Tập 6 – Cuối

7g35

PHIM VIỆT NAM

Lấy chồng sớm làm gì - Tập 1

8g25

PHIM KHOA HỌC

Người ngoài hành tinh thời cổ đại : Thám hiểm vũ trụ

9g05

PHIM TÀI LIỆU

Đại dự án lịch sử - di dân kinh thành Huế

9g30

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Xứ sở cầu vồng

10g00

TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ

10g35

PHÓNG SỰ

Bên sóng

10g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 13

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 39

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 15

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Khoảng trống diệu kỳ của thời gian - Tập 1

14g45

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá Sông Hằng cùng Sue Rerkings - Phần 3

15g35

KHOA GIÁO

Vân Trình – miền thẳm sâu đá dựng

16g05

PHIM TÀI LIỆU

Đại dự án lịch sử - di dân kinh thành Huế

16g30

BẠN CẦN BIẾT

16g35

PHÓNG SỰ

Sân chơi ngoại khóa cho thiếu nhi

16g50

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

17g00

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Vị quê nhà

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 10

18g05

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

BOLERO TÔI YÊU

Cô hàng xóm

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Khoảng trống diệu kỳ của thời gian - Tập 2

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 16

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 39

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Hò giã gạo

23g30

PHÓNG SỰ

Sân chơi ngoại khóa cho thiếu nhi

23g45

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

CHỦ NHẬT NGÀY 7-3 

0g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hạnh phúc duyên đưa - Tập 31+32

1g30

KHOA GIÁO

Ngọc Chiến – vùng đất của bản làng Pơ Mu

2g05

PHIM VIỆT NAM

Lấy chồng sớm làm gì - Tập 2+3

3g35

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

Khám phá Sông Hằng cùng Sue Rerkings - Phần 3

4g25

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Bảo tàng Đồng Đình

4g30

PHIM NƯỚC NGOÀI

Niên đại cam hồng - Tập 45+46

6g00

KHỞI ĐỘNG NGÀY MỚI

6g30

CHUYÊN MỤC DU LỊCH

Khi nào Du lịch Khánh Hòa sẽ hồi phục?

6g40

PHIM TRÊN KTV

6g45

PHÓNG SỰ

Sân chơi ngoại khóa cho thiếu nhi

7g00

PHIM VIỆT NAM

Lấy chồng sớm làm gì - Tập 2+3

8g30

KHOA GIÁO

Ngọc Chiến – vùng đất của bản làng Pơ Mu

9g00

LỜI TRÁI TIM

Mẹ tôi

9g30

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

10g00

BOLERO TÔI YÊU

Cô hàng xóm

10g10

NHỮNG CHUYẾN ĐI THÚ VỊ 

10g20

CHUYÊN MỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

10g30

CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI

Vị quê nhà

10g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

11g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hiệp sỹ cuối cùng - Tập 14

11g50

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

12g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 40 - Cuối

12g50

PHIM VIỆT NAM

Kén mẹ chồng  - Tập 16

13g35

BẠN CẦN BIẾT

13g40

THỜI SỰ THẾ GIỚI

13g50

BẢN TIN TIẾNG ANH

14g00

PHIM NƯỚC NGOÀI

Khoảng trống diệu kỳ của thời gian - Tập 2

14g45

CHUYÊN MỤC HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH 

14g55

PHIM KHOA HỌC

Người ngoài hành tinh thời cổ đại : Thám hiểm vũ trụ

15g35

CHUYÊN MỤC QUY HOẠCH

15g45

ĐIỂM HẸN VĂN HÓA

Làng đá mỹ nghệ non nước

16g00

PHIM TÀI LIỆU

Sương trời của mẹ

16g35

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Cô giáo là mẹ của em

16g40

CHUYÊN MỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN

16g50

PHÓNG SỰ

Lễ hội đua thuyền trên sông Dinh

17g05

TẠP CHÍ TUỔI HOA

Cuộc thi MV hát quốc ca “Em yêu Tổ quốc”

17g20

PHIM NƯỚC NGOÀI

Hoa lửa  - Tập 11

18g05

CHUYÊN MỤC VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thị trường hàng hóa sau Tết nguyên đán

18g15

NHỊP SỐNG 24/7

18g30

THỜI SỰ THẾ GIỚI

18g40

NÉT ĐẸP CUỘC SỐNG

Cô giáo là mẹ của em

18g45

PHIM TRÊN KTV

19g00

THỜI SỰ ĐÀI THVN

19g45

THỜI SỰ KHÁNH HÒA

20g05

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

20g10

PHIM NƯỚC NGOÀI

Khoảng trống diệu kỳ của thời gian - Tập 3

21g00

PHIM VIỆT NAM

Mẹ hổ dạy con dâu - Tập 17

21g45

PHIM TRÊN KTV

21g50

PHIM NƯỚC NGOÀI

Người tình của Khang Hy - Tập 40 - Cuối

22g40

BẢN TIN CUỐI NGÀY

22g50

THỜI SỰ THẾ GIỚI

23g00

BẢN TIN TIẾNG ANH

23g10

XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ

23g40

TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC

Những ngôi nhà hạnh phúc

         

 

 

.

các thông tin tiện ích