Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 10-7 đến ngày 16-7-2019

Thứ Bảy, 06/07/2019, 11:17 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

10/07/19

Cắt điện: T.61 (Nguyễn Biểu); T.62C (Mai Xuân Thưởng).

Từ 07h00 đến 11h00

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

Cắt điện: Hạ áp lộ B, C T.26 (Nhị Hà); T.62A (Lam Sơn).

Từ 06h00 đến 14h00

Thi công lưới điện hạ áp.

11/07/19

Cắt điện: T.36CT1 (Đường Hoàng Diệu).

Từ 07h00 đến 12h00

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

12/07/19

Cắt điện: T.359A (Hòn Nghê).

Từ 07h00 đến 11h00

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

Cắt điện: T.05E; Hạ áp lộ A T.05D (Trần Phú).

Từ 06h00 đến 14h00

Thi công lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.483 (Trạm Bơm  nước HUD); T.485 (Khu TĐC Phước Long).

Từ 07h00 đến 12h00

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

13/07/19

Cắt điện: T.31B (Phương Câu); Hạ áp lộ A T.07A (Hoàng Văn Thụ).

Từ 06h00 đến 11h30

 {C}Thi công lưới điện hạ áp.

16/07/19

Cắt điện: T.62A (Mai Xuân Thưởng).

Từ 07h00 đến 11h00

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

 

.

các thông tin tiện ích