Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 3 đến ngày 8-7-2019

Thứ Sáu, 28/06/2019, 23:30 [GMT+7]

Ngày

Khu vực cắt điện

Thời gian

Lý do

3-7

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.02A (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h30 đến 12h30

 

Thi công lưới điện hạ áp.

 

4-7

Cắt điện: T.66A (Đồng Nai).

 

Từ 06h00 đến 11h30

 

Thi công lưới điện hạ áp.

 

5-7

 

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.74B (Võ Cạnh).

 

Cắt điện: T.02C (Vĩnh Ngọc).

 

Từ 07h30 đến 12h30

 

Từ 06h00 đến 11h30

 

Thi công lưới điện hạ áp.

 

Thi công lưới điện hạ áp.

 

6-7

Cắt điện: T.29B, T.43D (Trần Quang Khải).

 

Từ 06h00 đến 11h30

 

Thi công lưới điện hạ áp.

 

8-7

Cắt điện: T.19B (Cầu Dứa).

 

Từ 06h00 đến 15h00

 

Thi công lưới điện hạ áp.

 

 

.

các thông tin tiện ích