Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 11-4 đến ngày 12-4-2019

Thứ Năm, 04/04/2019, 14:47 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

11-4

Cắt điện: T.99 (Đường Trần Sâm - Phước Điền-Phước Đồng).

Từ 07h00 đến 11h30

Thi công đường dây, thu hồi trụ điện hạ áp cũ TBA T.99.

12-4

Cắt điện: T.52 (Bắc Sơn); T.23B, T.24 (Đường Củ Chi).

Từ 07h00 đến 11h00

Di dời dường dây trung áp tuyến 471-E31 tại VT18-23.

Cắt điện: T.171 (Trường Nguyễn Khuyến); T.170 (DNTN Trung Hải); T.54B, T.06, T.54D, T.07 (Song thủy); T.46E (Phương Mai); T.05 (Vĩnh Phước); T.103 (Cơ sở cồn  Sơn Thủy); T.167 (DNTN Ngọc Hiệp), T.164 (DNTN Trần Thị Kim Thanh); T.54C (Ngọc Sơn); T.131(Nuôi tôm ông Ngọc).

Từ 06h00 đến 06h30

Thay chì (FCO) tuyến 474-E31 tại VT105, VT105-10 và VT105-48.

Cắt điện: T.98 (Vĩnh Ngọc); T.54E (Ngọc Sơn); T.155 (Suối khoáng nóng Seafood F.17); T.157, T.155B (Suối khoáng nóng Tháp Bà).

Từ 06h00 đến 12h00

Thi công đường dây, thu hồi trụ điện hạ áp cũ TBA T.52.

 

.

các thông tin tiện ích