10:08, 11/08/2022

Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường

Thực hiện Công điện 4436 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công điện trên; báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, UBND tỉnh.

Thực hiện Công điện 4436 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công điện trên; báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, UBND tỉnh.


Theo Công điện của Bộ Công Thương, giai đoạn hiện nay, mặc dù giá xăng dầu đã giảm nhưng giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của người dân. Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý thị trường các địa phương quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý, phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu; báo cáo ngay với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cũng như UBND tỉnh, thành phố và đề xuất hướng xử lý đối với biến động bất thường về giá cả, cung cầu của những mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nhận thức đúng và tích cực tham gia chương trình bình ổn giá tại địa phương, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch.


T.K