Đảm bảo nguồn xăng dầu trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19

Thứ Hai, 06/04/2020, 20:29 [GMT+7]

Đảm bảo nguồn xăng dầu trong thời gian phòng, chống  đại dịch Covid-19

Theo báo cáo của Công ty Xăng dầu Phú Khánh, với tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung và Công ty Xăng dầu Phú Khánh nói riêng đã xây dựng phương án làm việc và sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước cũng như tại các địa bàn công ty đảm trách, gồm: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, các tỉnh Nam Tây Nguyên và một phần tỉnh Bình Thuận trong mọi tình huống. Trong đó, đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty luôn duy trì tồn kho ở mức tối đa có thể. Đối với Kho Xăng dầu Vĩnh Nguyên và Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong cũng luôn được duy trì và đảm bảo ổn định mức dự trữ xăng dầu theo quy định.


Duy Nhật

 

.

các thông tin tiện ích