05:08, 22/08/2013

Tôm nguyên liệu tăng giá

Giá tôm nguyên liệu các loại liên tục tăng giá suốt hơn tuần qua. Giá tôm thẻ loại 60 con/kg hiện ở mức 130.000 – 140.000 đồng/kg, loại 70 – 80 con/kg: 110.000 – 120.000 đồng/kg… tăng bình quân 10.000 đồng/kg so với tuần trước

Giá tôm nguyên liệu các loại liên tục tăng giá suốt hơn tuần qua. Giá tôm thẻ loại 60 con/kg hiện ở mức 130.000 – 140.000 đồng/kg, loại 70 – 80 con/kg: 110.000 – 120.000 đồng/kg… tăng bình quân 10.000 đồng/kg so với tuần trước.

 


Giá tôm sú nguyên liệu cũng đã tăng bình quân 10%, trong đó tôm sú loại 20 – 30 con/kg hiện có giá 190.000 – 230.000 đồng/kg. Theo các doanh nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu chính vẫn là các thị trường truyền thống: EU, Mỹ, Nhật Bản… sức mua yếu do tiêu thụ chậm, nhưng do nguồn cung từ tôm nguyên liệu trong nước còn chưa ổn định bởi tình trạng tôm nuôi bị chết vẫn ở mức khá cao, và nhiều người nuôi tôm thất bại liên tục đã không tiếp tục nuôi tôm.


V.T (Theo Sài gòn tiếp thị)