09:08, 23/08/2022

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách ở TP. Cam Ranh

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP. Cam Ranh từ năm 2021 đến nay.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP. Cam Ranh từ năm 2021 đến nay.


Tính đến cuối tháng 7-2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn TP. Cam Ranh gần 477 tỷ  đồng, với 12.375 khách hàng vay vốn; tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,16%, tăng gần 36 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 7 tháng năm 2022 gần 137 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh số thu nợ 7 tháng hơn 100 tỷ đồng, tăng 9,85 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 85% kế hoạch. Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối tháng 7, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1,243 tỷ đồng, tăng hơn 300 triệu đồng so với đầu năm. Chất lượng tín dụng phòng giao dịch năm 2021 và 7 tháng năm 2022 xếp loại tốt...


Đoàn kiểm tra ghi nhận những kiến nghị của địa phương; đề nghị thành phố chú trọng hơn nữa công tác xử lý nợ quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hộ vay nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.


Khánh Vĩnh