Ngân hàng Bản Việt dành 6.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 28/05/2020, 00:03 [GMT+7]

Ngân hàng Bản Việt dành 6.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Bên cạnh việc triển khai các chính sách giảm lãi vay đến 2,5%/năm dành cho các khách hàng là doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu do dịch Covid-19, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục triển khai nhiều gói vay đa dạng khác với tổng hạn mức 6.000 tỷ đồng để giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, phục hồi sau dịch Covid-19.


Theo đó, các gói vay được Bản Việt triển khai đến cuối năm 2020 với các khoản vay ngắn, trung và dài hạn, thiết kế theo từng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp như: gói vay bổ sung vốn lưu động, gói vay đầu tư tài sản cố định, gói vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu, gói vay các công trình có vốn đầu tư công. Khách hàng chọn bất kỳ gói vay nào đều được hưởng thêm ưu đãi miễn phí phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử, gói dịch vụ tài khoản, chi hộ lương, miễn phí chuyển tiền 24/7 và giảm lãi suất thấu chi thêm 0,5%/năm.


N.D

.

các thông tin tiện ích