Hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thứ Hai, 09/03/2020, 21:51 [GMT+7]

Hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
 
Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống nghiêm túc triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khẩn trương ban hành quy định nội bộ tạm thời về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh để hướng dẫn các chi nhánh trong hệ thống thực hiện. Bên cạnh đó, chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, xem xét miễn, giảm lãi vay, phí dịch vụ phù hợp với điều kiện tài chính của tổ chức tín dụng để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Song song đó, có biện pháp quản lý, theo dõi, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch, không đúng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ của cả ngân hàng và khách hàng vay vốn.
 
NHNN Việt Nam cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn…
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích