Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn: Tăng cường giải ngân vốn phục vụ sản xuất

Thứ Hai, 17/02/2020, 22:49 [GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn: Tăng cường giải ngân vốn phục vụ sản xuất

Từ ngày 15 đến 18-2, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã tiến hành giải ngân nguồn vốn vay tại các xã, thị trấn. Đợt này, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 1 tỷ đồng theo kênh tín dụng nước sạch vệ sinh môi trường và sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại 2 xã Ba Cụm Bắc, Sơn Trung và thị trấn Tô Hạp.


Trước đó, đơn vị đã tổ chức giải ngân tại 5 xã trên địa bàn huyện, nâng số vốn giải ngân từ đầu năm đến nay lên khoảng 4,5 tỷ đồng với 100 khách hàng vay. Trong đó, 4,1 tỷ đồng là nguồn vốn Trung ương, còn lại là nguồn hỗ trợ của huyện. Hoạt động tín dụng chính sách tại Khánh Sơn sôi động ngay từ đầu năm do diện tích các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện ngày càng tăng, cộng với tình hình thời tiết nắng hạn ngày càng gay gắt, dẫn đến nhu cầu vốn đầu tư phân bón, máy móc, dụng cụ để chăm sóc, bơm tưới chống hạn cho cây trồng tăng mạnh.


Đinh Luận

.

các thông tin tiện ích