Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thứ Ba, 25/02/2020, 22:21 [GMT+7]

Hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngày 24-2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.


NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch Covid-19 để thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc, lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23-1 đến ngày 31-3 cho đến khi NHNN ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này; cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất.


Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tổ chức tín dụng hướng dẫn triển khai thống nhất trên toàn hệ thống, trong đó, quy định cụ thể về: tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất. Tổ chức tín dụng chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.


N.D 

.

các thông tin tiện ích